256,059,380 μέλοι στο Stardoll!!!!!!

2013-08-01 12:19

Ουάουυ!Το πιστεύτε;;;Τα μέλοι του stardoll έχουν αυξηθεί πάραα πολύ!Έχουμε:

256,059,380 μέλοιι!Ουάου!Νααα δώ σχόλια!

—————

Πίσω